сряда, 23 септември 2015 г.

А може и така: Разговор между катърът-зло и мулето-добро и обратно.


                           
                                                       Поредица литература на абсурда-продължение

           В БълГерия всичко е обратно на обратното.Има такова понятие "ОБРАТЕН

                                                         КАТЪР"


                                    КАТЪР И МУЛЕ
--------------------------------------------------
                        Катърът рекъл на мулето:
 
          -Много ни товарят в тая държава,по 20кубика на ден,да вземем да се махаме...

         -А къде ще отидем като никой не ни иска-отвърнало мулето .В Германия гори

         не свличат.Там приемат само Африкано-сомалийци,а Боко пуска само цигани.

         -Хе...ее- озъбил се-ухилено катърът- това е идея,ще се пишем и ние цигани,..не,

         не роми...

         -Не може-рекло мулето,щото там презират  всичко,което е свързано със злото

          в тази държава,а то няма такова. Презират  всичко,което е свързано с доброто,

          в тази държава/нашата/,а то  няма такова.

       -А тогава да им го натаковаме-рекъл катърът.

                                           А мулето добавило:

      -А какво обичаш?

     -Да припкам-рекло злото,пред доброто,а доброто отвърнало:

    -  Всичко наоколо да ме изпълва със зло,за да ги разпознавам.

    -А,така не ги ли виждаш?-настоявало злото.

   - Не,рекло със смазан глас Доброто,защото тук добро и зло се смесиха до толкова,

    че никой не може да ти каже кое какво е.По скоро Злото е Добро,а Доброто-Зло.

   -А бе я пътувай за Германия-рекло мулето-зло на катърът -добро...Кой го зани-

    мават твоите екзистенцални въпроси?...

   -А бе и ние не сме много стока-изърил се гневно катъра-,ама и аз ще дойда ка-

    то мигрант,щото тия бугари нямат капка човещина,много ни мъчат.За едни зелени

   хартии,дето приличат на листата в гората,но ние не ги ядем.