понеделник, 28 септември 2015 г.

ДЕТСТВО
                                   Ние всички бягаме.Бягаме от себе си,от света наоколо,бягаме от детсвото.

                         Хукваме бягайки напред,а се връщаме назад.Отпред е бездната. В нея няма "ни-

                        що" или е самото "Нищо",което ни плаши.Връщайки се назад в себе си/ тоест в
               
                        детсвото/,ние се изправяме пред себе си-и се плашим.С основание.Но поне на

                        мираме сили да си спомним,за да се преразкажем.Болезнено е да повярваш,че

                        е можело да има и друго бъдеще/без болести и смърт/,което да те спаси.

                          Ала дълбоко заложена в нас смъртта ни казва: Не бързайте , не бягайте и не

                       искайте да ПОЗНАВАТЕ-това е непоносимо за вас. ТО е страшно за човека-

                       не АЗ."