четвъртък, 28 юли 2016 г.

ОГЛЕДАЛО.


О Г Л Е Д А Л О   З А   О Б Р А Т Н О   В И Ж Д А Н Е


Не можеш без такова огледало
с кола да мръднеш даже метър.
А времето ти вече ще е спряло,
ако сгрешиш със сантиметър.

Но, макар за хората направено,
такова огледало нямат.
Все напред се движат те. Изправени.
Назад да гледат ум не вземат.

Чак, когато колата се обърне,
сещат се за огледалото.
Ала живот не може да се върне,
щом времето е вече спряло.

Затуй назад се връщайте в живота.
Не повтаряйте си грешките.
Че призове ли ви и Саваота,
не може вече да грешите.

                                                                        Тодор БИЛЧЕВ - Русе