сряда, 6 юли 2016 г.

Окото на Бога


548

О К О Т О Н А   Б О Г А


Гъвкав ствол лоза увива
около чинар вековен.
В клоните му тя си скрива
лист зелен, от зло отровен.

Нежно я чинарът гали
с вейки, клонки и листенца.
Тъй, прегърнати, заспали.
Като мънички детенца.

Сутринта в гората дивна
до/йдоха гроздоберачи.
Но чинарът с клон ги шибна.
Един бяга, други плаче.

А чинарът и лозата
дълго подир тях се смяха.
На лозата по листата
капки бисерни блестяха.

Но едничка се отрони
на чинара по стеблото…
Слънцето стори/ поклони.
Бог отвори си окото…

28.06.2016 г. 12.03 ч.
Русе              Т.Билчев