събота, 19 ноември 2016 г.

Вечер над града
672-103

В Е Ч Е Р   Н А Д   Г Р А Д А


Лъчи огряват блоковете бели.
Към залез вече слънцето клони.
А бледите звезди не са изгрели.
В огнен блясък гаснат слънчеви мечти.

Но бавно след това оттам изплуват,
бледи и сребристи, лунните лъчи.
Светли сънища човеците сънуват.
Уморено, ляга слънцето да спи.

А, когато утре рано стане пак
и с лъчи земята ни огрее,
победен от ден е лепкавият мрак.
И песен сладкогласа славей пее…

14.11.2016 г. 16.57 ч.
Русе