неделя, 27 ноември 2016 г.

Идеите раждат човека,идеологиите ще го унищожат.
                               Тези хора се взеха вече съвсем на сериозно. Объркаха сякаш посо-

                      ките, загубиха чувството си за това,кое е значимо и кое   маловажно.

                      Какво ни интересуват вашите магистрали,госпожо Павлова, какво ни

                     интересува "ВАШАТА ДЪРЖАВА",господин Оставков.Когато обикно-

                     вения човек живее не само зле,но и уникално зле, вие му се присми-

                     вате ,заливайки го с бетон от  лъжи.

                        И не ми се кичете с думички като "демокрация" и "демократи".Във ва-

                     шите уста са кухи и неубедителни.При демокрацията в основата е човека,

                     а не "абстракцията държава"/каквато тук,апропо няма/. Човекът е свят,

                     а държавата понятие-сбор от светове.Всеки свят се ражда,живее и умира по

                    отделно.За това боли.Да сте чували държавата да я боли за хората.Макар и

                     понякога солидарни,никой не може да изпита болката на другия.Освен

                    политиците,Които представляват тази държава,та значи са орисани да

                    страдат за всички.Много повече от всички останали.И те го правят,с "лю-

                    бов и всеотдайност".Те "раждат" идеите, идеологите,партиите,само и са-

                    мо да живеем по-добре. А ние,народът,все мъркаме и недовосваме. А то е

                    защото сме прости и неразбираме тяхните "високи" цели.А те пък не раз-

                    бират,че всяка идея, е нещо прекрасно/дадено ни от Бога,а не от тях/,ала

                    превърнала се в идеология ,идеята,често се изкривява,извращава,а в пар-

                    тия  се превръща в откровена перверзия./особено по нашите ширини/.

                      А иначе и "горните"/под сурдинка/ и "долни"/ с нескрита омраза/ викат:

              Оставете ги тия извратени псевдопатриоти да си квичат,че "България над

              всичко./лозунг от последните избори/.

                  Човекът /и най-неоправдания и най-унижения и най-щастливия и най-не-

             щастния/ е над всичко.Човекът е центъра на Вселената и никакви партии,

             и държави не могат да го заменят.

                 Държавите и идеологиите са,всепак,във времето и рано или късно си

             отиват ,ала човекът е уникално /по своята същност преимуществено ду-

             ховно/ същество и остава във вечността.

                 

                                                                                   Ст. Марк Аврелиев