четвъртък, 10 ноември 2016 г.

Краотата е вечностКРАСОТАТА   ВЕЧНОСТ

                                                                           Красотата ще спаси света…
                         
                                                                                                           Ф. М. Достоевски

Плугът зарива бурена. И…няма го!
Завинаги изчезва под земята.
Ала остават там дълбоко. Ето ги!
През пролетта поникват семената.

Цъфтят отново пак бодливи бурени.
С коса косят ги, режат със мотика.
Макар от всички мразени и хулени,
завинаги остават си те тука.

А тъй красивите градински цветета,
що отглеждаме със мъка и любов,
завинаги изчезват от планетата,
още щом попарил ги е студ суров.

И справедливо ли е туй решение,
което Господ е някога избрал? –
Красивото да чезне във забвение,
а на злото грозно Вечността е дал.

Навярно прав е, защото красотата,
казано е, че ще го спаси света.
Затова не е тя вечна на земята,
защото ни отвежда...във Вечността!...

                                                                                         Тодор БИЛЧЕВ - Рус