четвъртък, 17 ноември 2016 г.

Политическите котила                                                       ОТРОВНИТЕ КОТИЛА


                        Няма любов!?!...Всичко е само измама... се пееше в една стара песничка.

                  Обича се красивата жена за месец,два...,е може и година,две...Обичат се ро-

                  дителите,децата,та дори и любимите домашни животни...,ала голямата лю-

                  бов е една и несравнима.Това е любовта към Партията.А това,че аз не го

                  разбирам неозначава,че не е вярно.Уверих се в това при последните избо-

                  ри за президент.Като гледах как сияе при победата другарката К.Н.направо

                 ми идеше да се влюбя в нея,ала нали съм опак човек започвах да плача.От

                 умиление и отчаяние.

                    И така веднъж,докато хленчех пред телевизора изненадващо ми хрумна

                 нелепата мисъл,че любовта към партията е вечна,защото замества липсата

                 на истинска любов.От този момент,всички тези,които даваха по телевизи-

                 ята ми се струваха кухи и празни.Те вече не ми говореха,а и аз не ги слу-

                  шах.Ние бяхме в различни светове.

                    Но стига съм ви занимавал със себе си.Приемете го като лирическо откло-

                 нение.Думата ми е за новоизбрания президент Румен Радев.Той не ми се

                 струваше толкова кух,като тия,които го заобикаляха и отъркваха у него.

                 Поне не говореше с партийни щампи.

                   За да преминеш през този живот/ неполудявайки/ трябва никога да не

                оставаш сам.За това ,навярно,се бе решил на тая стъпка,за която със си-

                гурност ще съжалява.Защото той е сам и такъв ще остане.И ще бъде

                предаден "от свои и чужди".Една вметка: комунистите винаги са свои,

                преди да станат чужди.Той е все още/а най -вероятно се заблуждавам/

                самотна и свободна птица,която утре вие ще предадете.Защото не оби-

                чате волните птици, а гаргите и гарваните в ята,които обичат да ядат

               мърша. Ще го детронирате и отцепите от всички партии,защото вие

               сте хищни птици,които не обичат НЕБЕТО,а парите.