сряда, 22 февруари 2017 г.

Крадецът на сънища


                                                                  Животът е един сън.Преди събуждането да ни убие.
                                                                                                               
                                                                                                                                      В.Улф


                      Красиво е  да се събудиш след необясним,объркващ,но щаслив сън,пълен с

                 обърнати светове,несбъднати мечти,мълчания, полудели мисли,лумнали

                огньове ,призрачни човечета,галопиращи коне,бягащи реки...И всичко това

                споходено с хиляди чувства.Но основно с чувство за пълнота,каквато липсва

                когато си буден.

                За повечето хора,навярно,това са прозаични неща,на които няма да обърнеш

               внимание наяве.Мярнал си ги някъде с периферното зрение и си ги подминал

              забързан към "щастието." Но не и към  обърнатото време на цъфналите дворове,

              целувката с любимата жена в горичката под Царевец-моментна снимка на

              Вечността-по-реална от всяка реалност,но която никога не е съществувала,:

             накацалите по первазите на прозорците първи пролетни котки,умилкващи  се

             на слънцето: грозно грачещите гларуси ,които ловят летящите рибки...И тази

            тишина на съня,която преобръща всичко наопаки,вдъхва му друг живот,друга

            радост. Мълчанието,което е по-красноречиво от хиляди изригнали думи.Мъл-

           чанието,което ни връща  детството и ние сякаш отново оживяваме.И имаме дър-

          зостта да превърнем живота в игра.Ние всички бягаме в някаква друга реалност,

         ала  когато порастнем трудно си я спомняме  забравили правилата.Но Бог е ми-

         лостив и понякога ни я подарява в сънища.

               Сънищата,навярно,са нещото,което не се е състояло,но е преживяно в ня-

           кой  друг живот.В красивите сънища дори и страданията се превръщат в спасение.

                    Дали разпнатия Христос не е сънят на човечесвото?...

          И аз го сънувах.И тогава моят затвор,моето Его се изпари.Съвсем естествено.Като

       утринна мъгла.Отвътре ме разтърсва чувството на свобода.В този върховен момент,

       нинджите- "призрачните човечета"ме нападат, завързват ме и питат как искам да

       умра.Не се сещам да ги питам защо  трябва да умирам.

          Казвам им,че не съм Христос. Озверяват съвсем и започват да ме дупчат  с

      копия,ножове,брадви,стрелят по мен, но аз не умирам.Хващат Христос и го прикова-

      ват на кръста. Призрачните се опитват да го заговорят и унижат:

      -Опасността,която ни сплотява пред смъртта ни принуждава да се отказваме-казва

        единият:.- от семейство,майка,баща,деца,среда,работа,пари,престиж,дори от име.

         -Всеки един момент трябва да сме готови да си тръгнем,да отлетим без съжаление

         към вечния дом-проскърцва другия.

         -  Нападнахте ме  в неудобно време-казвам аз-Сънувах. Тези негодници  непознавах,

        но някога ги бях срещал. По-късно разбрах,че това е един наистина откраднат сън.

       Повечето хора около мен бяха приживе мъртви или мъртви сенки.Те не знаеха,

       че Христос е жив,щото не сънуваха  луди сънища.

      Те бяха просто "щастливи" със своите половинки,със своята работа,кариера,

      изучени деца и добри обноски.Те имаха минало и бъдеще,аз нямах нищо,освен

      своите сънища.Бях вреден за тях.И най-вече за призрачните човечета,които задължи-

     телно  присъстват във всеки сън.

       Събуждам се.Чувам ги как се отдалечават хихикайки:

        " Такива крадци на сънища ,като тоя ,трябва да ги затварят в тъмниците,без право на

     помилване.До живот.Те са безполезни и вредни. Нещо повече -те са опасни за държа-

     вата и нейните устои.Те  бунят и бунтуват нормалните хора.И после току виж:

    стачки,революции,войни, пък на края и света обърнали нагоре с краката.Добрата дър-

    жава/свят/ се градят върху спящите хора,но не и сънуващи."


                                                                                                             С.М.Аврелиев