неделя, 5 февруари 2017 г.

За замисъла на Творението

                            Защо  тялото е предопределено да загине.Отговорът е ясен:Тялото

                        предсавлява желание за притежание и получаване.За това то е смъртно

                       и не оставя нищо след края на съществуването си,като губи всичко,

                       което е притежавало.Напротив,душата е желание за оотдаване,в порив

                      да разбере ,да се слее със своя Създател.И това може да се обобщи

                      с една дума: любов.Затова душата , във всички нейни проявления,е безсмърт-

                      на и не изчезва след смъртта на тялото. Дали замисъла на Творението

                      не е страдащата душа,дали красотата  или любовта.А може би самото

                      Творение.И до колко  Твореца е въплатил себе си в несътворимото,

                      или е създал своята противоположност,за да се забавлява и нескучае?

                      Твърде жестоко-ще кажете.Бог е любов и доброта.А ние неговия "об-

                      раз и подобие"- не сме.Ние сме във времето и греха,а Бог е във вечнос-

                      тта.Можеше да бъде малко по снизходителен.Нямам  предвид да ни

                     спаси от смъртта и страданията/които със сигурност го забавляват, а да

                    ни даде свободата да се самоопределяме или иначе казано-да ни даде

                    малко по широко поле да творим/да се досътворяваме/.И това,навярно,

                    е тайнството на замисъла.Че няма никакъв "замисъл",а самите ние сме

                    "измислица на себе си".Ние сме илюзията на Бога.Защото в мига в който

                    сме се "пръкнали" от нищото се е пръснал и замисъла.И Твореца е забра-

                    вил за своето творение. Тоест ,дали го е имало или нямало Твореца,

                    мигът не би могъл да се отложи и чудото на сътворението се е случило.

                        Задавайки си тези въпроси,ние се обричаме на ужасен живот.Най-

                   малкото защото сме принудени да го продължим...    Човек е обречен да

                   се мъчи,защото не знае откъде идва,нито знае къде отива.

                       Ето какво се казва в книгата "Зохар": "Творецът не се нуждае от дей-

                  ствия, за претворяване на своя замисъл."Цялата реалност е създадена

                   чрез Неговата Мисъл изведнъж.Затова създаването на творението е

                   звършило заедно с появата на неговия замисъл.И веднага се появили

                  душите ,световете,в тяхното крайно съвършенство,изпълнени с цяло

                  то измислено от Твореца наслаждение.Но това съвършено състояние,

                 съществува единствено само спрямо Твореца, а душите ще го усетят

                 едва след поправянето,когато станат подобни на Твореца".

                                                                                               С.М. Аврелиев