вторник, 14 март 2017 г.

Вечната любов


                               
   ЛЮБОВТА   НА   ВЕЧНОСТТА


Как времето лети, не спира.
И всеки миг от нас умира
по капчица любов, омраза – две.
И тъй – докато всичко изтече...

Но голата душа остане,
макар потънала във рани.
И завинаги оттука излети.
Не от кал я нея Господ сътвори.

Но омразата и любовта
сътворени ли са от калта,
че тъй изтичат бързо и умират?
Не! Вечно любовта тече! Не спира!...


                                                                        Тодор БИЛЧЕВ - Русе