четвъртък, 16 март 2017 г.

Дж.Д.

                            "Само в смъртта ще се научим успешно да боравим с вечността.

                        Ще си възвърнем всички мигове от нашия живот и ще ги съчетаем

                       както ни се понрави.Бог и нашите приятели,и Шекспир ще ни сътруд-

                       ничат."                                                      Дж.У. Дън