четвъртък, 16 март 2017 г.

Обратна перспектива

                                        У нас слонът е муха

                                        некадърниците са отлични

                                        и низоста е на върха,

                                        а комиците -трагични.

--------------------------------------------------------------


                                        Игра на стъклени перли
                                 ----------------------------------


                                   В потиския ни яхър

                                  съединението е повече от сила,

                                  щом магаре,муле и катър

                                  играят си на прескочи кобила..

                                                          Красимир Машев................................................