четвъртък, 13 юли 2017 г.

Кръст небесен219

К Р Ъ С Т   Н Е Б Е С Е Н


А времето? – на кръст разпънати стрелки.
На кръст от страст, от ярост, болка и сълзи.
Макар че бавно с времето умираме,
за миг да бързаме ние не спираме.

И чак кога стрелките слеят се в една
и полети в простора нашата душа,
в миг престава времето да съществува.
А Кръста Небесен човекът целува...

10.07.2017 г. 8.47 ч.
Русе

ТЪРКУЛНАТО   ВРЕМЕ


И се търкулна времето от детската ми стая,
през двора мина, край учителката ми, оная.
Качи се в автобуса, в самолета, на трамвая.
И във казармата отиде, славно там изтрая.

А ето го като студент, за слава как мечтае.
Като поет той, красотата само как желае.
И стигна чак до облаците бели най-накрая.
Къде отиде времето? – днес питам…И не зная…

                                                                                         Тодор БИЛЧЕВ - Русе

219