неделя, 30 юли 2017 г.

Тероризъм и свобода
                                                   

СВОБОДИТЕ   ТЕРОР   И   НАСИЛИЕ

                                                                                     Терорът ражда свобода,
                                                                                                    а насилието поддържа реда.
                                                                                                                                   Фр. НицшеТова, че раждал бил терорът свобода,
насилието, че поддържало реда,
бе казал някой някога таквиз слова,
отречени, те верни стават май сега.

Че терорист е най-свободно същество.
И чрез насилие реда поддържа то.
А всяко едно прегрешило общество,
след тероризъм става най-сплотено то.

Тероризма аз с това не проповядвам.
Действителността каква е изповядвам.
И без нищо никому да заповядвам,
за вас мисля – да тъжа ли,...да се радвам?...


                                                                               Тодор БИЛЧЕВ - Русе