неделя, 14 януари 2018 г.

ПаякътЗА ПАЯЦИТЕ И ДУШИТЕ


Надолу със главата си виси,
но света отгоре съзерцава.
До него щом се някой извиси,
в паяжина той се омотава.

Тъй светът, в паяжина омотан,
на паяка е в плен от векове.
А паякът е негов капитан,
довеждащ го до светли брегове.

Така във паяжина и без бряг,
в паешко море човекът плува.
Ще стигне до спасението, чак
когато паякът не съществува.

А душите си от страст и злоба
не очистим ли през земните дни,
в паяжини ще са и след гроба…
И Дух до тях не може да лети...

10.01.2018 г. 20.03 ч.
Русе Т.Билчев