вторник, 9 януари 2018 г.

След Ботева
САМОУСПОКОИТЕЛНО - 170 г. СЛЕД БОТЕВА


Мене ми стига тази награда -
възклик народен от изненада:
„Умря, сиромах, в свойта родина,
без да иска да ходи в чужбина!...”

Тодор БИЛЧЕВ - Русе