сряда, 17 януари 2018 г.

Небесния земния ....


1017 – 448

ЛЮБИМЦИТЕ НА ВЕЧНОСТТА

Небесния и земния човек -
Ст. Марков (С.М.Аврелиев)


Той ще ми даде познание.
Аз ще му предам страдание. –
мислел си човекът, земния,
за събрата свой – небесния.

Тъй, със страдане пречистени,
с познанието озарени,
ще станем ний недостижими
и чак на Вечността любими…

От тези мисли осенени,
от съдбата ощастливени,
тез човеци не разбрали как
озовали се пред Бога чак.

Но със учудване видели,
че Там те с дявола седели.
А човек замислен вече бил –
себе си във двамата открил!...


15.01.2018 г. 14.21 ч.
Русе

1018 – 449

НЕРАЗДЕЛНИ

Небесния и земния човек -
Ст. Марков (С.М.Аврелиев)Кой си ти във огледалото отсреща?
Небесният ми или земният ми Аз?
Не зная. Гледам те. И не се досещам
дали това си ти, дали не съм пък аз.

Но паяжина бавно образа плете.
В плетеница гъста всичко се превръща.
Щом азовете в мрежата се оплетат,
вижте вие как се двамата прегръщат.

И, ето тъй, оплетени от векове,
небесно-земни, човеците живеят.
И във каквито те да са си светове,
неразделни винаги ще да успеят.

15.01.2018 г. 16.39 ч.
Русе Тодор БИЛЧЕВ