четвъртък, 25 януари 2018 г.

Неелектронно


НЕЕЛЕКТРОННО - Тодор Билчев
Електронни сме вече от всички страни.
Електронни са малките наши мечти.
Електронно се любим. И тъй се множим.
Електронно се раждаме. Даже и спим.

Електронно почиваме. И работим.
Електронено може да се уморим.
В електрони душата ни се превърна.
Неелектронно не мога да те прегърна.

И в кръчмата даже, когато отидем,
електронна сметка пред себе ще видим.
Неелектронно само дето остана
искрящото вино, шумящо в стакана…