четвъртък, 5 май 2016 г.

Т.БС В Е Т Л И Н А Т А   Н А   С Ъ Л З И Т Е


Бистри момини сълзици,
като бели гълъбици,
във градината ми нацъфтяха.
Сякаш бледите звезди изгряха.

И се пръсна аромата
в дълбините на душата.
Момини сълзици бистри греят.
Те човек и Бог ще да възпеят.

Че с аромат и красота
ще радват всякоя душа.
А когато вземат, че презреят,
песни хората за тях ще пеят.

Че мома сълза си лее,
за любов кога жалее.
А от горещи момини сълзици,
не, не боли. А светлина струи!...

                     Тодор Билчев