четвъртък, 16 юни 2016 г.

За политиците


531

Р И Т Н И Ц И Т Е   З А   П О Л И Т И Ц И Т Е


Лукавства, грубост, хитрини –
с това прочут е политикът.
Но от небесни висини
за него туй ще е ритникът.

Богатства, слава, благини –
и тука, даже, не остават.
А обич само, добрини
и във отвъдното признават...

15.06.2016 г. 21.21 ч.
Русе                                                    Тодор БИЛЧЕВ