четвъртък, 23 юни 2016 г.

ЕРОСЪТ или ще унищожи или ще спаси света.

                                  Еросът е демонът посредник между небето и земята.Еросът е

                             това,което ни отличава от животните и в същото време ни принизява

                            под тях.В такъв смисъл има Божествен/висш/Ерос и земен,тленен/нисш/

                            Ерос.И двата са взаимно свързани,низхождат един към друг и намират

                           себе си/човека и Бога/ във взаимната си неотделимост.И двата са без-

                           смъртни по своему,макар и единия да е материален ,а другия трансцеден-

                           тен. И двата са от Бога и са единственото свързващо звено между Създате-

                           лят и нещастния смъртен-и това е любовта.Любовта/разбира се/с нейната

                           многоизмерност не е синоним на Еротиката,но тя е нейна рожба/дискретна

                           еманация между дух и плът/.

                               Ето какво казва Платон,а може би това са мислите на Сократ:" ПРИ истин-

                          ския,тоест при нормалния човек/и забележете слага знак на равенство между

                          истински и нормален човек/,истинското му същество-ум е обърнато всеця-
   
                           ло към друга,извън земна светлина: такъв човек живее само в космоса на

                          идеите,а на земята призрачния му живот е ,еднакъв с този на останалите хора,/

                         разбирай хора без Бог/,представлява за него само процес на умиране".

                              Много сме напреднали в технологиите и науките за да се съгласим

                         безусловно с него,ала виждаме,че светът колкото прогресира  в определени

                          области,толкова и регресира в други,като морал,съпричастие,човещина.

                           И колкото и наивно да ви се струва,то е по важно от всички материални

                         ценности и то не само на съвременното човечество,а и на човека сам по себе

                         си.Кому съм нужен аз ако съм прах в "нищото". А НИЩОТО според Плотин

                        нали е цялото.И  какво друго е цялото освен БОГ?.

                          И нека, все пак, си поговорим откровено за Еросът в нашите земни измере-

                         ния.Това е жлеза/жлези/ с вътрешна секреция любимки на Бога.И не,че

                        го желаем, но ние рано или късно си признаваме ,а и осъзнаваме,че еросът е

                       чудото на този свят. И не само  защото има космически измерения,

                       а защото нещата при него се получават/стават/.Тоест оживяват/в най-прекия и

                       най-отвлечен смисъл на думата.Да си жив означава не да си смъртен,а вечен.А

                      вечен в нашите представи е само Бог,а човек може да стане такъв само чрез

                     демона посредник-Ерос.

                          Еросът не е просто привличане от същество от противоположния пол или

                      нагон  към себеподобното...Това е инфантилно и недоизречено...ЕРОСЪТ е

                      обладаване на всичко,което е от" другата страна" .На това,което не си ти, а те

                      привлича и те прави "не аз".

                       Био-химията е доказала отдавна,че всичко е жлези и хормони.Само дето не

                      казва откъде,все пак,се раждат тези хормони.Защото да изследваш пост фак-

                     тум е едно,а да обясниш кое ражда нещата е съвсем друго. Защото и детето се

                      ражда от сперматозоиди и яйцеклетки,ала кое е това,което му вдъхва живот?..

                       Науката мълчи гузно и гневно,ала с всеки миг,откровените,истински учени,

                    тия които смятат истината за по-важна от собствената кариера,клонят към

                    това,че човек е преди всичко душа,а след това материя.

                      Според Платон "Ерос ражда в красота" и продължава "Ако Ерос е положител-

                    ната и съществена връзка между  две природи-божесвената и смъртната-във

                    Вселената разделени,а в човека съединени само външно,то в какво друго може

                    да се изразява неговото истинско и окончателно дело, освен да превърне

                   смъртната природа в безсмъртна."...и още: "Ако животинският  Ерос ,подчиня-

                   вайки се на сляпото,стихийно влечение,произвежда за кратко време живот в

                   телата ,които непрекъснато умират,то висшият,Бого-човешки Ерос благодарение

                  на своята истина,трябва да има за цел възраждането или възкресението,вечният

                 живот в телата,отнет от материалния процес."

                   Нисшия Ерос постоянно възпроизвежда,но и унищожава света.Това не е дори и

                 аксиома,а нещо,което стои пред нас и го виждаме,но упорито не искаме да си

                 го признаем.А именно,че живота е част от смърта,а може би за да се превърне

                 в част от вечността трябва да се натрупа критична маса/количества раждания/,

                 за да се прекъсне порочния кръг на изначална повторяемост/която,между прочем

                 е съществена част на умиране-раждането като имитиращ евфемизъм на Вечност-

                та тук на  земята/.Ако не сте го разбрали не го четете втори път.Все повече няма

               да го разбирате. Изкуството и Еросът са май единсвените сериозни неща на този

               свят за,които си заслужава да се мисли и говори,те са от един род и се раждат едно

               от друго но никога не  трябва да се вземат прекалено на сериозно.  Така,че както

               казахме в началото,Ерос е Бого-човешки демон.Той идва със силата на небесна

              мълния и ни обладава без да знаем защо.Той превръща всичко около нас и в нас в

              нещо друго.Непознато ,но родно и свое.До момента,в който отново се върнем в

              реалността  И добре,че освен с усещане за вечност ,Господ ни е надарил и с глупост.

              Иначе как се издържа в любовта? Този илюзорен свят ни е нужен за да оцеляваме,

              така,както интуитивно подозираме,че не само любовта,а и всичко останало е илюзия.

              и ние/човеците/висим неведоми и нещастни сред нищото.Но това не ни пречи

              да се опитваме да се спасяваме,да спасяваме душите си. С помоща на демони и анге-

             ли. Пък и човек никога не  знае преди да се раздели със себе си!?!...


                                          Литература: Платон "Федър","ПИР"

                    ""